Dostępne Podlaskie

Szkolenia, doradztwo i audyty dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Dostępne Podlaskie

Projekt jest odpowiedzią na wyniki badań przeprowadzonych przez Najwyższą  Izbę Kontroli dotyczące dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami:

  • Istnieje duża potrzeba wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu dostępności placówek dla wszystkich pracowników i interesantów, również osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych.
  • Pracownicy większości skontrolowanych Gmin nie byli objęci żadnymi szkoleniami dotyczącymi specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  • Gminy, które do tej pory podejmowały działania służące zapoznaniu się z powyższym tematem, pomimo prowadzonych działań nie przyniosły zamierzonego skutku.
pexels-photo-6609406
pexels-photo-4058219
pexels-photo-4064552
wheelchair

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie
jednostki samorządu terytorialnego
z terenu województwa podlaskiego

stwórzmy warunki pracy i rozwoju osobom z niepełnosprawnościami!

0

to łączna wysokość pakietu środków zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie na dokonanie drobnych dostosowań np. zakup infrastruktury, dostosowanie lub adaptacja budynków i pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe), w tym wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac*.

*aspekt dostosowań zależy od indywidualnej diagnozy potrzeb jednostki samorządu terytorialnego (planuje się, iż wysokość środków na jedną jednostkę samorządu terytorialnego w ramach dostosowania nie powinna przekroczyć kwoty ok. 10 tys. złotych).

0 %

jednostek samorządu terytorialnego nie posiada opracowanych rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

0 %

badanych jednostek nie posiada żadnego pracownika zaznajomionego z tematyką projektowana uniwersalnego. Podmioty, które wskazały, że ich pracownicy spotkali się z tą tematyką – wykazywali potrzebę dalszych szkoleń.

0 %

badanych podmiotów zaznaczyło, że bez dodatkowego wsparcia sprostanie wymogom stawianym przed nimi przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) będzie niezwykle trudne do zrealizowania.

0 %

badanych jednostek nie posiada żadnego pracownika zaznajomionego z tematyką projektowana uniwersalnego. Podmioty, które wskazały, że ich pracownicy spotkali się z tą tematyką – wykazywali potrzebę dalszych szkoleń.

0 %

badanych jednostek samorządu terytorialnego nie miała do tej pory ani razu wykonywanego audytu dostępności placówki.

Cele projektu

Podniesienie kompetencji min. 95 pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności.

Wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego w okresie 01.02.2021 – 31.10.2022

Grupa docelowa projektu

*gmina, powiat, województwo
**w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Zapraszamy do zgłoszeń
jednostki samorządu terytorialnego:

Wartość projektu: 2 088 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 759 766,40 PLN

Skip to content